Hướng dẫn

KHÁCH SẠN PRIME
            04 đường Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha Trang, Việt Nam
            Đặt phòng qua điện thoại: + 84-58-3526959: + 84-58-3526889; : + 84-58-3526968
          Đặt email: sales1@primehotel.com.vn