PHÒNG & GIÁ

PHÒNG HƯỚNG BIỂN CAO CẤP

PHÒNG HƯỚNG BIỂN CAO CẤP

Phòng máy lạnh này được trang bị truyền hình cáp, khu vực tiếp khách và bàn làm việc. Một bồn tắm hoặc vòi hoa sen cũng như đồ trong nhà tắm miễn phí được bao gồm trong phòng tắm riêng.

Thông tin
PHÒNG HƯỚNG BIỂN

PHÒNG HƯỚNG BIỂN

Phòng máy lạnh này được trang bị truyền hình cáp, khu vực tiếp khách và bàn làm việc. Một bồn tắm hoặc vòi hoa sen cũng như đồ trong nhà tắm miễn phí được bao gồm trong phòng tắm riêng.

Thông tin
PHÒNG CAO CẤP ĐÔI/ ĐƠN

PHÒNG CAO CẤP ĐÔI/ ĐƠN

Phòng máy lạnh này được trang bị truyền hình cáp, khu vực tiếp khách và bàn làm việc. Một bồn tắm hoặc vòi hoa sen cũng như đồ trong nhà tắm miễn phí được bao gồm trong phòng tắm riêng.

Thông tin
PHÒNG SANG TRỌNG ĐÔI/ ĐƠN

PHÒNG SANG TRỌNG ĐÔI/ ĐƠN

Phòng máy lạnh này được trang bị truyền hình cáp, khu vực tiếp khách và bàn làm việc. Một bồn tắm hoặc vòi hoa sen cũng như đồ trong nhà tắm miễn phí được bao gồm trong phòng tắm riêng.

Thông tin