TRÀ CHIỀU

Trà chiều tại Lobby Bar là nhiều hơn chỉ là một niềm đam mê đơn giản. set menu cổ điển của chúng tôi bao gồm một lựa chọn 9 người sành ăn vui thích từ savories ánh sáng để vừa ngọt nướng ăn kèm với một lựa chọn cao cấp các loại trà TWG hay cà phê Illy.

Phục vụ hàng ngày, 14:00-17:00, 250.000 ++ đồng cho một sự lựa chọn 3-tier